KÄLLSORTERING

Moderna arbetsmetoder och kvalitetssäkrade städmedel

KÄLLSORTERING

Vi värnar om miljön och gör källsorteringen smidigare för våra kunder.


Alla vet hur viktigt det är att källsortera. Samtidigt upplever många att källsortering är stressig och tider räcker inte alltid till.


Varje dag hamnar en stor mängd av pappers och plastsopor bland hushållsavfall för att hushållen upplever att det är krångligt att lagra och transportera källsortering.


Vi hjälper hushållen att ta sitt miljöansvar!


Bor du inom Storstockholm och har en bit till närmaste miljöstation?

Tycker du att det är jobbigt att lagra stora mängder av källsortering i hemmet?

Vill du slippa att behöva frakta din källsortering till miljöstationer?


Vi kommer och hämtar regelbundet vid din dörr. Det kan inte bli lättare!

 

Tel. 08-515 14 144

 
 
 
 
 
 


    I
ngen bindningstidPausa och starta när du vill


Byt frekvens när du vill

FÖRDELAR FÖR MILJÖN


Mer sopor blir systematiskt källsorterade


En bil åker och samlar hos många istället för att många kör samma sträcka fram och tillbaka
Fyll 6 kassar (som du får av oss) med

Tidningspapper

Pappersförpackningar

Plastförpackningar

Metall

Färgat glas

Ofärgat glas


PRISER


Var fjärde vecka   169 kr/månad


Varannan vecka    219 kr/månad


Varje vecka            289 kr/månad


Uppstartskostnad 199 kr (6 sorteringskassar ingår)

FÖRDELAR FÖR DIG SOM KUND


Du slipper lagring av källsortering i hemmet

Du slipper ett stort irritationsmoment

Du tar ditt miljöansvar

Ställ kassarna utanför dörren den dag vi kommer


Vi hämtar och lämnar på återvinningsstation


Du får 6 nya kassar av oss