MEDIUM

Ett tillfälle varannan vecka

Upp till 75 kvm 876 kr/mån efter RUT 

Upp till 130 kvm 1 752 kr/mån efter RUT 

Upp till 100 kvm 1 314 kr/mån efter RUT 

Upp till 160 kvm 2 190 kr/mån efter RUT 

Upp till 200 kvm 2 628 kr/mån efter RUT