MAXI

Ett tillfälle varje vecka

Upp till 75 kvm 1 752 kr/mån efter RUT 

Upp till 130 kvm 3 504 kr/mån efter RUT 

Upp till 100 kvm 2 628 kr/mån efter RUT 

Upp till 160 kvm 4 380 kr/mån efter RUT 

Upp till 200 kvm 5 256kr/mån efter RUT