INDUSTRI LAGER

Moderna arbetsmetoder och kvalitetssäkrade städmedel


Kontorsstädning

Butiksstädning

Hotellstädning

Industri/lagerstädning

Restaurangstädning

Skolstädning

Golvvård

Fönsterputs

Storstädning

Byggstädning

Mattvätt

Flyttstädning

Leverans av förbrukningasmateriel

Mattservice

Städning av lagerlokaler och industrilokaler är speciell då det i många fall är hård nedsmutsade och slitna ytor. Den lager- och industristädning sätter höga krav på personalens kompetens och företagets maskinpark.


Tyvärr så händer det allt för ofta att man försummar städningen av en industrilokal. Det är viktigt att ha i åtanke att en lager- eller industrilokal ska vara en hälsosam arbetsplats samt ge ett representativt intryck för besökare, samarbetspartners och egna anställda.


Industrier och lagerlokaler kräver specialanpassade städmetoder som betor på typen av lokal, verksamhet, antalet anställda osv. Vi skräddarsyr individuella lösningar till varje kund.

INDUSTRI OCH LAGERSTÄDNING

Tel. 08-515 14 144

 
 
 
 
 

Vilka specialmetoder kan ingå?

Höghöjdsstädning


Dammsugning/rengöring av vertikala ytor från tak till golv med specialutrustning.Lager- Industrigolv


Maskinell enborstskurning av produktions/lagergolv där hela bruttoytan skuras/sopas.Arbetsutrustning, maskiner


Rengöring/skurning av arbetsplatsutrustning/maskiner
Fria produktionsytor


Maskinell kombiskurning av fria produktionsytor där nettoytan skuras/sopas.